top of page

2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Programlara Başvuru Duyurusu

2020-2021 EĞİTİM‒ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARININ KONTENJANLARI, PROGRAMLARA BAŞVURU, KAYIT TARİHLERİ VE KABUL KOŞULLARI PROGRAMLARA BAŞVURU TARİHLERİ : 04-28 Ocak 2021

TÜRKÇE DÜZEY BELİRLEME VE YETERLİK SINAVLARI : 02 Şubat 2021 (saat: 14:00 ) (Yabancı Uyruklu Adaylar için) (Anadolu Üniversitesi Merkezler ve Birimler Binası ANADOLU TÖMER Yunusemre Salonu)

YATAY GEÇİŞ İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ : 15 Ocak 2021

YATAY GEÇİŞ KABULLERİNİN İLANI : 22 Ocak 2021

YATAY GEÇİŞ KAYIT TARİHLERİ : 25-29 Ocak 2021

PROGRAMLARA KABULLERİN İLANI : 30 Ocak 2021

KAYIT TARİHLERİ : 01-05 Şubat 2021

YEDEK KAYIT TARİHLERİ : 08-12 Şubat 2021

KAYIT YENİLEME/KAYIT ONAYI TARİHLERİ : 08-12 Şubat 2021

DERSLERİN BAŞLANGICI : 15 Şubat 2021

BAŞVURU YÖNTEMİ: 1- Adaylar başvurularını 04 -28 Ocak 2021 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesinin basvuruyld.anadolu.edu.tr adresinden yapacaklardır. 2- Adayların başvuru yapabilmesi için öncelikle sisteme “Üye Ol” linkini kullanarak sadece bir kez üye olması gerekmektedir. Daha sonra adaylar, T.C. Kimlik No/ Yabancı Kimlik No/Pasaport No/İkamet Tezkere No ile giriş yaparak kendilerini tanımlayacak ve sistem tarafından yönlendirilerek başvurularını gerçekleştireceklerdir. 3- Her program için T.C. ve Yabancı Uyruklu olmak üzere iki ayrı tipte kontenjan açılmıştır. Bu yüzden adayların, istediği kontenjana başvurabilmesi için uygun programı seçmeleri gerekmektedir. Örneğin; Sınıf Eğitimi Programı için adayların; T.C. kontenjanına başvurmak için Sınıf Eğitimini, Yabancı uyruklu kontenjanına başvurmak için Sınıf Eğitimi (Yabancı Uyruklu) kısmını seçmeleri gerekmektedir. 4- Her aday, kesin kaydı sadece bir programa yapılmak koşuluyla ilgili Enstitüde iki ayrı programa başvuru gerçekleştirebilecektir. Ancak Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında tüm enstitüleri kapsayacak şekilde, sadece bir programa başvuru yapılabilecektir. 5- Başvuru sırasında bilgilerini yanlış beyan eden adayların, kayıt hakkı kazansalar bile başvuruları iptal edilecektir. 6- Başvuru sonuçları ilgili Enstitünün web adresindeki duyurular kısmında ilan edilecek ve ilan edilen kayıt tarihleri arasında kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların başvuru sırasında beyan ettikleri bilgileri aşağıdaki belgelerle doğru olarak belgelendirdikleri takdirde kayıtları kabul edilecektir. DEĞERLENDİRME GENEL ESASLAR 1- Adayların; yüksek lisans başvuruları için lisans derecesine, doktora başvuruları için lisans veya tezli yüksek lisans derecesine sahip olmaları gerekmektedir. Bununla birlikte 06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler de doktora programına başvuru yapabileceklerdir. Başvurduğu anabilim/anasanat dalından farklı alanlarda lisans veya yüksek lisans yapmış olan adaylarla lisans veya yüksek lisans derecesini başka bir yükseköğretim kurumundan almış olan adaylar “Bilimsel Hazırlık Programı”na alınabilir. Lisansüstü öğretim dili Türkçe fakat ilgili lisans programı İngilizce olan programlarda, bilimsel hazırlık programı derslerinin tamamı Türkçe açılır. 2- Yabancı dilde eğitim yapan (bilim alanı yabancı dil olan programlar dışında) lisansüstü programlara başvurabilmek için adayların, öğrenim göreceği yabancı dilde ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından veya Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavından en az 60 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir puanı almış olması gerekir. 3- Yüksek lisans ve doktora bilim alanı yabancı dil olan alanlara başvuran adayların, öğrenim görecekleri yabancı dilde en az 80 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri puan almış olmaları gerekir. 4- Eğitim dili Türkçe olan programlara kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu adayların kayıtlarının yapılabilmesi için; Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) ve Avrupa Dil Portfolyosu (ADP) seviye karşılığı; (C1) düzeyinde puan aldıklarını belgelemeleri veya 02 Şubat 2021 tarihinde saat 14:00’da yapılacak olan Türkçe Düzey Belirleme ve Yeterlik Sınavlarından yeterli puanı almaları gerekir. “Düzey Belirleme Sınavı” ndan 70 puan ve üzeri puan alan öğrenci “Yeterlik Sınavı” na alınır. “Yeterlik Sınavı”ndan 100 puan üzerinden en az 70 puan alan öğrencinin Türkçesi başvurduğu lisansüstü program için yeterli kabul edilir. Eğitim dili Türkçe olan lisans programlarından mezun olan yabancı uyrukluların Türkçesi yeterli sayılır. 5- Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. 6- Başarı sıralamasında, “Genel Not Ortalamaları” 100 üzerinden değerlendirilecektir. Öğrencinin eğitim gördüğü sistem 100’lük ise 100’lük, 4’lük ise 4’lük notunun girişini yapması gerekmektedir. Hem 100’lük hem de dörtlük sistemde “Not Durum Belgesi” bulunan aday, 4’lük sistemdeki “Genel Not Ortalaması”nı sisteme girmek zorundadır. “Genel Not Ortalaması” farklı bir tabana göre hesaplanmış adayların, “Genel Not Ortalamaları”nın 100 üzerinden karşılığı, Anadolu Üniversitesi tarafından hesaplanacak olup konuyla ilgili olarak alınan Senato Kararına https://www.anadolu.edu.tr/ogrenci-isleri/orgun-bilgi-ve-belgeler/senato-ve-yonetim-kurulu-kararlari/turk-ve-kibrisuniversiteleri-not-karsiliklari ve https://www.anadolu.edu.tr/ogrenci-isleri/orgun-bilgi-ve-belgeler/senato-ve-yonetim-kurulu-kararlari/yabanci-universiteler-not-karsiliklari bağlantılarından ulaşılabilir. Değerlendirmede başarı sıralaması; en yüksek puandan, en düşük puana doğru yapılacaktır. Sıralamada puanların eşit olması durumunda lisans diploma notu yüksek olan adaya, burada da eşitlik olması durumunda yaşça küçük olan adaya öncelik verilecektir. 7- Başarı sıralaması sonucu kayıt yaptırmaya hak kazanan asıl ve yedek adaylar, Enstitü web adresindeki duyurular kısmında ilan edilecektir. 8- Kayıtlar, şahsen veya noter onaylı vekâlet verilen kişi tarafından yapılacak olup belgeleri eksik/yanlış beyanı olan adayların kaydı yapılmayacaktır. Ancak uzaktan eğitim programlarına kayıt yaptıracak adayların kayıtları, ilgili enstitüye veya Açıköğretim Fakültesi Bürolarına adayın şahsen veya noter onaylı vekâlet verdiği kişinin başvurusuyla yapılacaktır. Adaylar kayıtlarını “basvuruyld.anadolu.tr” adresinden istenen belgeleri yükleyerek yapabilir. 9- Daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda başarmış olduğu dersleri için kredi ve not transferi talebinde bulunmak isteyen öğrenci, Üniversiteye kesin kaydı sırasında bir dilekçeyle birlikte kredi ve not transferine esas oluşturabilecek belgeleri, ilgili enstitüye vermek zorundadır. Kredi ve not transferi talepleri, öğrencinin bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere ilgili enstitü tarafından incelenerek derslerin başlangıcından itibaren en geç 3 hafta içinde yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. 10- Öğrencilerin kayıt yenileme döneminde alacağı dersleri seçip danışmanına onaylatması gerekmektedir. Aksi hâlde eksik işlem olması nedeniyle kayıt yapılmamış kabul edilecektir. TEZLİ YÜKSEK LİSANS: 1- Adayların başarı notu; transkripti dörtlük sistemde hazırlanmışsa 2,00/4,00; 100’lük sistemde hazırlanmışsa 50/100 puan almak koşuluyla lisans “Genel Not Ortalaması”nın %30’u, başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan veya uluslararası sınavlardan olan Graduate Record Examinations (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarının Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen eşdeğer puanını almak koşuluyla ALES puanının %50’si ve ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarının birinden veya YÖKDİL sınavından ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından varsa yabancı dil puanının %20’si alınarak hesaplanır. (*), (**), (***). TEZSİZ YÜKSEK LİSANS: 1- Adayların başarı notu; transkripti dörtlük sistemde hazırlanmışsa 2,00/4,00; 100’lük sistemde hazırlanmışsa 50/100 puan almak koşuluyla lisans genel not ortalaması dikkate alınarak hesaplanır. DOKTORA: 1- Adayların başarı notu; • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından veya Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir puanı almak koşuluyla yabancı dil puanının %20’si (*), (**), • Transkripti dörtlük sistemde hazırlanmışsa lisans mezunları için 3,00/4,00, yüksek lisans mezunları için 2,50/4,00; 100’lük sistemde hazırlanmışsa lisans mezunları için 76/100, yüksek lisans mezunları için 65/100 puan almak koşuluyla lisans sonrası doktora için lisans, yüksek lisans sonrası doktora için yüksek lisans genel not ortalamasının %30’u, • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES’ten başvurduğu programın puan türünde lisans derecesiyle başvuranların en az 80 puan, yüksek lisans derecesiyle başvuranların en az 70 puan veya uluslararası sınavlardan olan Graduate Record Examinations (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarının Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen eşdeğer puanını alması koşuluyla %50’si alınarak hesaplanır (***). Açıklamalar: * Yabancı dilde eğitim yapan yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt yaptıracak tüm adayların öğrenim görecekleri yabancı dilde en az 60 puan veya eşdeğeri puan almaları, yüksek lisans ve doktora bilim alanı yabancı dil olanların, öğrenim görecekleri yabancı dilde en az 80 puan veya eşdeğeri puan almaları gerekir. ** Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından veya Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavından veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden alınmış olmalıdır. YDS ve e-YDS sonuçlarının geçerlilik süresi 5 yıldır (sonuç belgesi 04 Ocak 2016 ve sonraki tarihlerde sonucu açıklanan sınavlara ait olmalıdır.), diğer sınavlardan alınan puanlarda, sınavı yapan kurumun belirttiği geçerlilik süresi dikkate alınacaktır. *** ALES sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir (Sonuç Belgesi 04 Ocak 2016 ve sonraki tarihlerde sonucu açıklanan sınavlara ait olmalıdır.) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES puanı şartı aranmamakta olup ALES puanı yerine geçmek üzere Üniversitemiz Senatosu tarafından belirlenen puan tablosu aşağıdadır. ENSTİTÜ Yüksek Lisans Programı için Başvuru Puanı Doktora Programı için Başvuru Puanı Eğitim Bilimleri Enstitüsü 55 70 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 55 70 Sosyal Bilimler Enstitüsü 70 70 ONLİNE KAYIT İŞLEMLERİ: Kayıt hakkı kazanan adaylar kayıtlarını “basvuruyld.anadolu.tr” adresinden istenen belgeleri yükleyerek yapabilir. Belgeleri yükledikten sonra Enstitü öğrenci işleri tarafından kontrol edilerek onay verilecektir. Onay sürecinin “basvuruyld.anadolu.edu.tr” adresinden takip edilmesi gerekmektedir. Kayıt onayı aldıktan sonra belgelerin asıllarının/onaylı kopyalarının aşağıda verilen posta adreslerine gönderilmesi gerekmektedir. Enstitü Adresleri- Web Adresleri: Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 26470 Tepebaşı / ESKİŞEHİR- https://ebe.anadolu.edu.tr Sağlık Bilimleri Enstitüsü: Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 26470 Tepebaşı / ESKİŞEHİR- https://sbe.anadolu.edu.tr/tr Sosyal Bilimler Ensitüsü: Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 26470 Tepebaşı / ESKİŞEHİR- https://sosbilens.anadolu.edu.tr/ KAYITTA İSTENEN BELGELER: 1- “Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi”nin aslı veya onaylı örneği ya da “GRE veya GMAT Sınavı Belgesi”nin aslı veya onaylı örneği, 2- Kayıt yaptırılan programın eğitim dilinde “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı (YDS/e-YDS)”, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavların birinden alınmış sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği, (Yabancı dilde eğitim yapan yüksek lisans/doktora programları için adaylar en az 60, bilim alanı yabancı dil olan programlar için adaylar en az 80 ve doktora/sanatta yeterlik programlarına kayıt yaptıracak adaylar için en az 55/programların özel koşullarında belirtilen puan veya eşdeğeri puan alındığını gösteren)*, 3- Yüksek lisans programına ve lisans sonrası doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuran adaylar lisans; yüksek lisans sonrası doktora/sanatta yeterlik programına başvuran adaylar ise yüksek lisans “Not Durum Belgeleri”nin (transkriptinin) aslı veya onaylı örneği [Yabancı uyruklu öğrenciler için lisans ve/veya yüksek lisans “Not Durum Belgeleri”nin (transkriptinin) aslı ve yeminli mütercim tercüman tarafından çevrilmiş noter onaylı Türkçe tercümeleri] **, 4- Yüksek lisans programına ve lisans sonrası doktora/sanatta yeterlik programına başvuran adaylar lisans; yüksek lisans sonrası doktora/sanatta yeterlik programına başvuranlar için yüksek lisans diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Yabancı uyruklu adaylar için lisans ve/veya yüksek lisans diplomaları veya mezuniyet belgelerinin aslı ve yeminli mütercim tercüman tarafından çevrilmiş noter onaylı Türkçe tercümeleri ***, 5- Üç adet vesikalık fotoğraf, 6- T.C. Nüfus cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı/Pasaport (Enstitü tarafından onaylanacaktır.), 7- Yeni tarihli Askerlik Durum Belgesi (T.C. vatandaşı erkek adaylar için) (Tecil işlemlerinde kullanılacaktır.), 8- Eğitim dili Türkçe olan lisansüstü programlara kayıt yaptıracak olan yabancı uyruklu adaylar için “Anadolu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi” tarafından onaylanmış TÜRKÇE Yeterlik Belgesi. * ÖSYM tarafından ilan edilen “Yabancı Dil Eşdeğerlikleri Tablosu”na; http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf bağlantısından ulaşılabilir. ** Başarı sıralamasında, “Genel Not Ortalamaları” 100 üzerinden değerlendirilecektir. Öğrenci hangi sistemde öğrenim görmüş ise o sistemdeki not ortalaması esastır. Hem 100’lük hem de dörtlük sistemde “Not Durum Belgesi” bulunan adayın, dörtlük sistemdeki “Genel Not Ortalaması” dikkate alınacaktır. 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren “Genel Not Ortalaması” 4,00 üzerinden hesaplanmış olan adayların ortalamaları, Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulunun 24/03/2016 tarih ve 11/85 sayılı kararıyla kabul edilen Tablo-2’ye göre 100’lük sisteme çevrilecektir. Not ortalaması bunlardan farklı bir tabana göre hesaplanmış adayların “Genel Not Ortalamaları”nın 100 üzerinden karşılığı, Anadolu Üniversitesi tarafından hesaplanacak olup konuyla ilgili olarak alınan Senato Kararına https://www.anadolu.edu.tr/ogrenci-isleri/orgun-bilgi-ve-belgeler/senato-ve-yonetim-kurulu-kararlari/turk-ve-kibris-universiteleri-not-karsiliklari bağlantısından ulaşılabilir. Değerlendirmede başarı sıralaması; en yüksek puandan, en düşük puana doğru yapılacaktır. Sıralamada puanların eşit olması durumunda lisans diploma notu yüksek olan adaya, burada da eşitlik olması durumunda yaşça küçük olan adaya öncelik verilecektir. *** Yurt dışından alınan mezuniyet belgeleri için Yükseköğretim Kurulundan alınan “Denklik Belgesi”/“Okul Tanıma Yazısı” istenecektir.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Commenting has been turned off.
bottom of page