top of page

AHEF - SAĞLIK BAKANLIĞI GÖRÜŞMESİ

Değerli aile hekimleri, AHEF Yönetim Kurulu adına Ahef Başkanı Dr. Özlem Sezen, Ahef Genel Sekreteri Uzm.Dr. Hüseyin Güntürkün , Ahef Saymanı Süleyman Uzun , Sağlık Bakan Yardımcısı Prof.Dr. Sabahattin Aydın ile aile hekimlerinin genel sorunları ve pandemi sürecinde yaşananlara dair yaklaşık bir buçuk saatlik bir görüşme gerçekleştirmiştir.

Sayın Bakan Yardımcısına öncelikle Federasyonumuzun yapısı ve çalışmaları özetle aktarıldı.

Pandemi döneminde aile hekimlerinin artan iş yükü,

ASM koşullarının uygunsuzluğu, İllerimizde yaşanan kişisel koruyucu ekipman eksikliği,

aile sağlığı çalışanı açığı,

özel kamu aile sağlığı merkezleri kira ve diğer masraflarında yaşanan artışlar,

on yıllık süreçte gider kalemlerindeki artışı karşılayamayan cari gider ödemesi artış talebimiz,

performans sorunu,

sağlık raporları nedeniyle artan şiddet ve iş yükü ,

sabim hattı ve soruşturmalar,

aşılarda son yaşanan kaos,

grip ve okul aşılaması,

covid aşılama ile ilgili planlama ve aşı merkezleri önerilerimiz,

Yayınlanması öngörülen ödeme ve sözleşme yönetmeliği , pandemi döneminde dönüşümlü mesai uygulamasının sağlık çalışanları için hayata geçirilmesi,

performans uygulamasında vatandaşa sorumluluk verilmesi,

nüfus düşüşlerinden kaynaklanan gelir erimesi ve pandemi ek ödemede yaşanan adaletsizlik başta olmak üzere birçok konu başlığı ele alındı ve taleplerimiz aktarıldı.

Sayın Bakan Yardımcımıza özellikle son on yılda cari gider ödeme kalemleri olan kira, elektrik, sarf malzemeler, personel maaşları ve stopajda yaşanan artışları karşılayamayan cari gider ödemesinde %50 oranında iyileştirme talebimiz gerekçeleri ile anlatmıştır. Ayrıca, 3500 olan birim başı nüfusun ortalama 3100 lere gerilemesi nedeniyle taban ücrette %50 artış talebimiz iletilmiş ve dosyamız sunulmuştur.

Beş yıldır masada bekleyen Aile hekimliği ödeme ve sözleşme Yönetmeliği değişikliği konusunda son durum sorulduğunda; Maliye Bakanlığı'nın bütçede kısıtlamaya gitmek istediği ve kronik hastalık takibi ek ödeme dışında ek bir kaynak ayrımına gitmeyi kabul etmediği tarafımıza ifade edilmiştir.

Birinci basamak maliyet etkinliği , koruyucu hekimligin öncelenmesi gerekliliği örneklerle anlatılmıştır.

Sayın Bakanımız, yapılan çalışma ile Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde yapiacak değişiklik sonrası gelir erimesinin kronik hastalık izlemleri yapılması durumunda pozitif performans şeklinde ödeme ile giderilmesini amaçladıklarını ifade etmiştir. Yıllar içindeki gelir kaybının bu yöntemle düzeltilmesi çabasının pozitif olarak görülmemesi gerektiği vurgulandı.

Mevcut durumda nüfus erimesi ve cari gider kaybının bu haliyle giderilmesinin mümkün olmadığı ifade edilmiştir.

Pandemi başından itibaren sağlık ordusunun en ön safında yer alan aile hekimlerinin artan iş yükü, ekipman eksikliği , iller arasında uygulama farklılıkları anlatılmıştır. Sayın Bakanımız, özel bir dönemden geçtiğimizi , hekim olarak sorumluluk almamız gerektiğini , maske konusunda bir eksiklik olmaması gerektiğini, İllerde malzeme eksikliklerinin olması durumunda Halk Sağlığı Müdürlerinden talep edilmesi gerektiğini ifade ettiler.

Aile sağlığı merkezlerinin fiziki durumu, özel kamu ASM ayrımı, gruplandırma eşitsizliği, kira adaletsizliği, aşı dolaplarının uygunsuzluğu sorunları aktarılmıştır.

Sağlık Bakanlığı'nın kamu aile sağlığı merkezi konusunda bir çalışma yürüttüğünden söz ettiler.

Tüm asmlerin eşit sağlık hizmeti sunması gerektiği, 2010 yılı yönetmelik değişikliği sonrası gruplandırmaların hasta ve hekim açısından yarattığı eşitsizlik konusuna hak verdiler.

Aile sağlığı çalışanı açığı, illerimizdeki kamu dışı asç istihdam sayılarında sekiz yıldır değişiklik yapılmaması, maliye bakanlığı bütçesinden kaynaklanan sorunlar iletildi. Kamu dışı aile saygı çalışanı istihdam artışı konusunda bizlere hak verdiler ve bu konuda çalışma yapılmasına dair notlarını aldılar.

Ayrıca, nüfusu az olan birimler ve kamu binası olmayan aile sağlığı merkezlerinin düşük gelir nedeniyle ail sağlığı çalışanları tarafından tercih edilmemesi üzerinde durulmuş ve gelir artışı talep edilmiştir.

Sağlık raporlarının bir sağlık hizmeti olmadığı, rapor merkezlerinin oluşturulması önerimizi , aile hekimlerinin uygunsuz rapor talepleri ile artan iş yükü , yaşanan şiddet olayları , standart oluşturulmaması ve raporların olası riskleri aktarıldı. Sporcu lisans, ise giriş raporu , yivsiz tüfek ruhsatı sağlık raporu örnekleri ile uygulamadaki aksaklıklar ve eksiklikler anlatıldı.

Sağlık raporlarında standart algoritmalar oluşturulması, e devlet üzerinden kişilerin belirli meslek grupları için beyan üzerinden alabilecekleri format önerildi.

Sayın Bakanımız , ASM koşullarında ek 2 işe giriş raporlarının verilmesinin uygun olmayacağını ifade etti.

Sağlık raporları usul ve esasları hakkında Yönergenin rapor sorunsalını çözemediği, hatta belirsizliğin daha da arttığı ifade edildi. Birlikte çalışma yaparak, paydaş uzmanlık dernekleri ile birlikte standart oluşumuna katkı sunmak istediğimiz belirtildi.

Ayrıca, her rapor için belirli hastalık gruplarında e nabız üzerinden yazılımsal olarak ilgili branş uzmanlarına yönlendirme başlıkları açılması , hastalık gruplarında göre birinci basamakta raporların düzenlenmesinin riskleri ifade edildi.

Özellikli izlemlerin 14 gün boyunca sürdürülmesinin anlamsız olduğu , bir kez arayarak bilgi verilmesinin yeterli olabileceği ifade edildi. Semptom durumunda hastaların yapmaları gerekenlerin filyasyon ekiplerince bildirildiği belirtildi.

Covid 19 enfekte ve temaslı bireylerin sağlık raporlarının SGK sistemi uzerinde tanı girişi ile otomatik olarak oluşturulması önerisi tekrarlandı.

Geriye dönük rapor talebi reddedilmesi üzerine Gaziantep ilinde bir aile hekimimize yönelik şiddet olayı aktarılarak yaşananlar örneklendirildi.

Sabim hattı üzerinden yapılan baskı, kişilerin telefonla aramalarda uygunsuz talepleri, tehdit ve hakaretlerine yönelik yaptırımların uygulanması, arama sırasında suç teşkil edecek ifadelere karşılık Türk Ceza kanunu hükümlerinin kişiye okunması , kişiler hakkında resen soruşturma açılması sürecinin var olan mevzuat üzerinden işletilmesi önerilerimiz dile getirildi. Talebimiz haklı bulundu ve notlarına aldılar.

Performansa tabi izlem ve aşılar için kişilere sorumluluk verilmesi ve yaptırım önerilerimiz iletildi. İzlem ve aşı için sağlık bakanlığı tarafından SMS ile bilgilendirme yapılması önerimiz uygun görüldü.

Pandemi döneminde virüs riskini azaltmaya yönelik olarak esnek çalışma genelgesi kapsamında dönüşümlü çalışmanın sağlık çalışanları için gerekliliği vurgulandı. Genelgenin sağlık çalışanlarını kapsadığı , birçok aile sağlığı merkezinin kapandığı ya da kapanma noktasına geldiği , sağlık çalışanları enfekte oranlarının fazlalığı dikkate alınarak dönüşümlü çalışmanın hayata geçmesi gerektiğini ifade edildi.

Pandemi polikliniklerinde çalışan sağlık çalışanlarının çalışma sonrası iki gün izin hakları var ve elbette olmalıdır.

Ancak aile hekimlerinin de izin hakkı olmadan aylardır aralıksız hizmet verdiği , kamu çalışanları 10-16 çalışırken bizlerin dönüşümlü çalışmalarının hak olduğu ifade edildi.

Grip aşılaması , okul aşılaması gibi aile hekimlerine Pandemi süreciyle yüklenen yeni yükler , ASM koşulları, aşı dolabı uygunsuzluğu ifade edilmiş ve covid aşılaması ile birlikte yaşanacak olan olası zorluklar anlatılmıştır.

Grip aşılamasında cuma günü yaşanan belirsizlik ve riskli grubu Asmye yönlendirmenin yaratacağı olumsuzluklara Sayın Bakanımız hak vermiş ve hafta sonu itibariyle yaşanacak olan kaosun sona ermesine yönelik düzenlenme iletilmiştir.

İnfluenza risk grubu önceliklendirmenin charlson dahil birçok skorlama ve indeks ile tanımladığı, e nabız risk durumuna göre yalnızca önceliği bulunan risk grubu bireylerin aile sağlığı merkezlerine başvuru yapacağı, herhangi bir belirsizliğin söz konusu olmadığı Sayın Bakanımız tarafından bizlere aktarıldı.

Aile hekimleri olarak birçok bilgiyi basından, ahbs programlarından ya da bilim kurulu açıklamalarından duymaktan dolayı rahatsızlığımız dile getirildi.

Bilim kurulu üyelerimizin bazı açıklamalarının bizleri zor durumda bıraktığı hatırlatıldı.

Covid 19 İnaktif aşı uygulaması planlaması ile ilgili; aşı merkezleri önerimiz ( özellikle okullarda ) iletilmiş ve asm koşullarının uygunsuzluğu anlatılmıştır.

Covid 19 dan aylardır koruduğumuz büyüklerimizin Aile sağlığı merkezlerine aşı için davet edilmesinin riskleri anlatıldı.

Sayın Bakanımız tarafından , aşılamanın çoklu merkezlerde yapılmasının planlandığı, Asmler, hastaneler , ilçe sağlık merkezlerinin aşılama için planlandığı , aşı uygulamasının randevulu sistem ile olacağı ifade edildi. Henüz çalışmaların tamamlanmadığı bilgisi alındı.

AHEF'in sağlık politikalarının oluşum aşamasında müdahil olması gerektiği vurgulandı ve birlikte çalışma yapmamızın birinci basamağı güçlendirecegi üzerinde duruldu.

Karşılıklı iyi niyet dilekleri ile görüşme sonlandırıldı.

Destekleri için kendisine teşekkür ederiz.

Saygılarımızla.

AHEF Yönetim Kurulu


4 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

コメント

5つ星のうち0と評価されています。
まだ評価がありません

コメント機能がオフになっています。
bottom of page