top of page

Aile hekimi açısından Adım Adım Evlilik ( Talasemi ve SMA ) TetkikleriAile hekimliği uygulamasının devreye girmesi ile birçok rapor Sağlık Bakanlığınca aile hekimlerine tanımlandı. Asker olur raporundan Ehliyet raporlarına, Yivsiz Tüfek raporundan evlilik raporuna kadar geniş bir rapor yelpazesine sahip aile hekimleri. Bu bağlamda verilecek raporlar için Aile hekimlerinin çok dikkatli inceleme, sorgulama, tetkik yapması, en ufak şüphede ilgili uzmana yönlendirmesi çok önemlidir. Özellikle malpraktis davalarının çok can yakmaya başladığı günümüzde herhangi bir rapora dikkat etmeden imza atmak milyonluk davaların kapısını aralayabilecektir.

İşte tam da bu noktada evlilik raporlarının başvuru ve onaylanması süreçleri çok detaylı inceleme ve dikkat gerektiriyor. En başta evlenecek çiftlerin hayat boyu taşımakta, bakmakta zorlanacakları, engelli bir evlat sahibi olmalarının engellenmesi, pişmanlıkların olmaması, sağlıklı çocukların dünyaya gelmesi adına sonrada hekim arkadaşlarımızın yüksek tazminat davalarıyla karşılaşmamaları önemlidir.

Bu girişten sonra aşağıdaki satırlarımızda evlenecek çift, Aile hekimine müracaat ettiğinde adım adım hangi aşamalar gerçekleştirilmeli ona değineceğiz.


1) Evlenecek çiftlere rapor başvurularını son günlere bırakmadan, nikah gününden birkaç ay öncesinde rapor için gelmeleri tavsiye edilmelidir. Çünkü eskiden 24 saatte çıkan evlilik kan tahlili sonuçları SMA tetkiki ile birlikte birkaç haftaya uzayabilecektir. Birde çiftlerde taşıyıcılık çıkması durumunda süreç çok daha fazla uzayabilir.


2) Çiftlerden kan alımı öncesinde onam formu alınıp saklanmalıdır. Çift tereddüt yaşıyorsa onam formu verilip evinde okuyup anladıktan sonra tekrar gelmesi önerilebilir. Bu onam formları fiziki ortamda 10 yıl saklanmalıdır. Onam formunun bir çıktısı çiftlere verilmeli veya indirip okumaları sağlanmalı. (10 yıl içerisinde kaybolma, yıpranma ihtimallerine karşın taratılıp dijital olarak da saklanması herhangi bir mahkemelik süreçte kurtarıcı olabilir) Onam formunu indirmek için aşağıdaki butonu tıklayınız.


SMA_Onam_Formu_Turkce
.pdf
PDF dosyasını indir • 164KB


3) Sağlık Bakanlığı SMA saha rehberine göre çiftlerden sadece Erkek olandan 1 tüp fazla kan alınacak ve SMA tetkiki için Ankara'ya gönderilecektir. Erkekte şüpheli bir sonuç çıkması durumunda Genetik uzmanına sevk ile birlikte Kadın'dan da tetkik istenecektir. SMA sevk formu için aşağıdaki butonu tıklayınız.


SMAsevkOnamFormu
.docx
DOCX dosyasını indir • 327KB

4) Erkekten alınan SMA tüpüne yapıştırılan barkod numarası kullanılan AHBS içerisinde ilgili alana girilmelidir. Sonucu da yine aynı ekrandan takip edilecektir.
5) Kan alımlarını müteakip evlenecek çiftler uğurlanırken alınan onam formları dosyaya arşivlenir.


6) Test sonuçları neticelendiğinde standart evlilik onam formu imzalatılarak sağlık raporları verilir. Son alınan bu onam formuda yine dosyaya arşivlenir.


Hemoglobinopati Onam Formu

HemoglobinopatiOnamFormu
.pdf
PDF dosyasını indir • 211KB
KAYNAKLAR;


Evlilik öncesi Hemoglobinopati Tarama Saha Rehberi

EVLILIK_ONCESI_HEMOGLOBINOPATI_TARAMA_PROGRAMI_SAHA_REHBERI
.pdf
PDF dosyasını indir • 616KB

SMA Saha Rehberi


SMA Saha Rehberi (1)
.pdf
PDF dosyasını indir • 779KB

2.043 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Commenting has been turned off.
bottom of page