top of page

Aile hekimi gözüyle Aile hekimliği sisteminde düzeltileceklerTürkiye'de yaklaşık 25.000 aile hekimi çalışmakta. Bir çok aile hekimliği pozisyonunda aile hekimleri üstün gayret ve fedakarlıkla sistemi çevirmektedirler. Özellikle son dönemde fiyatların anormal artışı sistemde kalmayı epeyce zorlaştırmıştır. Ancak her şeye rağmen aile hekimliği sistemi çok önemli ve gerekli bir sitemdir. Sistemin aksayan yada eksik yönleri revize edilerek yola devam edilmelidir.

Aksayan yönleri ve çözüm önerilerimizi aşağıda madde madde sıraladık. Unuttuklarımız mutlaka vardır ancak genel itibariyle aklımıza gelenler şu şekildedir.


* Cari gider ödemesi kesilmeli, ASM lerin işletilmesi bakanlığa devredilmeli.

* ASM gruplandırma kriterleri yeniden düzenlenmeli.

* A grubu ASM lerin mesai kaosu düzeltilmeli. Kim ne zaman geliyor kim ne zaman esnek mesai arasına çıkıyor standart hale getirilmeli.

* Esnek mesai kavramı Ek mesai ile değiştirilmeli. Ve yapılan her ek mesaiye ücret ödenmeli.

* A grubu ASM olmak isteyen hekimlerin çalışma saatleri 08:00-17:00 olmalı ve haftalık ücreti dahilinde artı 3 saat ek mesai yapmalılar. İsteğe bağlı olmalı ve isteyen parça parça günlere yayarak ek mesai yapabilmeli.

* Hastaların E-Nabız’dan hekim değiştirmeleri transfer olacakları Aile hekiminin de onayına bağlanmalı.

* AHBS programları düzenlenmeli, ücreti bakanlıkça ödenmeli, bakanlığın ücretini ödediği AHBS yi kullanmak istemeyen hekim kendi cebinden başka AHBS alıp kullanabilmeli.

* Mhrs sistemi kullanılarak hasta kabul edilmeli. Acil haller dışında direkt başvuru yapılamamalı.

* Her aile hekiminin bir danışma grubu olmalı. Örneğin 1 Dahiliye uzmanı, 1 Kadın Doğum uzmanı, 1 Pediatrist, 1 Kardiyolog ve 10 Aile hekiminin bir arada olduğu Whatsapp, Bip, Telegram benzeri gruplar kurulmalı.

* Sevk zinciri gelmeli.

* 1000 olan alt nüfus 300 e, 4000 olan üst nüfus 2500 e çekilmeli.

* Nüfus düşürülmesi ile eş zamanlı Aile hekimlerinin ücret katsayıları en az 2 katına çıkarılmalı.

* Her Aile hekiminin bir olan ASÇ si artırılmalı. Birkaç Aile hekimine bir olacak şekilde tıbbi sekreter istihdam edilmeli.

* Hizmet içi eğitimler artmalı.

* Her aile hekiminin 7/24 ulaşabileceği kamu avukatı olmalı.

* Sağlık müdürlükleri denetim yaparken cezalandırıcı yaklaşım yerine eğitici yaklaşımı benimsemeli.

* Rantabl olmayan işlem ve uygulamalar kaldırılmalı. Örneğin bekleme alanlarında TV yayınları gibi.

* 90 çeşit sağlık raporu sadeleştirilmeli, işe giriş raporu gibi kesinlikle aile hekimiyle ilgili olmayan raporlar engellenmeli.

* Diğer kamu kurumlarının işe alımlarda veya herhangi bir sosyal faaliyetlerinde istenecek evraklar listesine "Aile Hekiminden alınacak belge/rapor" ibaresi yazabilmesi için bakanlık onayı mecburi tutulmalı. Sağlık bakanlığının bilgisi ve onayı olmayan hiçbir belge talep edilememeli.

* Aile hekimliğinde yapılan yada yapılacak olan her işlemin standart algoritmaları oluşturulmalı. İşlem açıldığında basamak basamak sistem hekimi ilerletmeli. Her hekimin ayrı telden çalması yerine standart bir şablon üzerinden gidilmeli.


Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page