top of page

Dezenfektanlar hakkında bilgi sahibi miyiz?

Cansız nesneler üzerinde potansiyel olarak bulunan patojen mikroorganizmaların kimyasal maddeler ile miktarlarının kabul edilebilir bir seviyeye düşürülmesi ile sağlanan dezenfeksiyon sayesinde, bakteri ve fungusların gelişimini önleme ve öldürmeye ek olarak bazı hedef virüsleri de öldürebilmektedir.

Dezenfektanlar;

 • mikroorganizmaları etkileme derecelerine,

 • etki mekanizmalarına,

 • kimyasal yapılarına

 • kullanım alanlarına

göre değişik şekillerde sınıflandırılır.

Enfeksiyonlardan korunabilmek için; özellikle sağlık alanında kullanılan dezenfektanlar Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmektedir.

Dezenfektanlar ve genel biyosidal ürünler ana grubunda yer alan ürün tipleri aşağıda sıralanmıştır:

1- Ürün Tipi: İnsan hijyeni ile ilgili biyosidal ürünler 2- Ürün Tipi: Kişisel alanlarda ve umumi alanlarda kullanılan dezenfektanlar ve biyosidal ürünler 3- Ürün Tipi: Veteriner hijyenine yönelik biyosidal 4- Ürün Tipi: Gıda ve yem alanlarında kullanılan dezenfektanlar 5- Ürün tipi: İçme suyu dezenfektanları.


İdeal Dezenfektan

İdeal bir dezenfektan; •Mikroorganizmaya kolayca penetre olmalıdır. •Toksik olmamalıdır. •Kullanıldığı yüzeylere/nesnelere zarar vermemelidir. •Stabil/dayanıklı olmalıdır. •Etki spektrumu geniş olmalıdır. •İnaktivasyona dirençli olmalıdır. •Kolayca hazırlanabilmeli/kullanılabilmelidir.


Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Etiket üzerindeki önerileri uyulmalı, detaylı bir biçimde anlatılan kullanım şekline uyulmaması ürünün hatalı kullanımına yol açacağı bilinmelidir.

 • Ürün etiketlerinde yer alan uyarıcılara dikkat edilmemesi durumunda zehirlenmelere neden olabilir.

 • Kullanıcılar herhangi bir zehirlenme durumunda Ulusal Zehir Danışma Merkezi (Uzem)’in 114 No’lu Telefonunu aramalıdır. Üürnlerle ilgili şikayet olması durumunda Alo 184 Sağlık Bakanlığı iletişim Merkezi (SABiM)’ne ulaşılmalıdır.

 • Kullanım talimatlarını mutlaka okuyunuz.

 • Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.

 • Diğer dezenfektan ve kimyasallar ile asla karıştılmamalı, uygulama dozu ve şekli bilgileri göz önünde bulundurulmalıdır.

 • Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

 • Kirlenmiş boş ambalajları tekrar kullanmayın.

8 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Os comentários foram desativados.
bottom of page