top of page

Ülkelerin Ölüm hızı nasıl hesaplanır?

KABA ÖLÜM HIZI

Ölüm ölçütleri içinde en sık kullanılan ölçüt olup bir toplumdaki ölüm düzeyini gösteren kaba bir ölçüttür. Kaba ölüm hızı belli bir zaman zarfında (genellikle yıl) bir toplumda meydana gelen ölümlerin o toplumun nüfus miktarına bölümü olarak ifade edilir. Kaba Ölüm Hızı (KÖH): Bir toplumda belli bir zaman zarfında meydana gelen toplam ölüm sayısının aynı toplumun aynı süre zarfındaki nüfus miktarına bölümüdür.

𝐾Ö𝐻 = (Bir toplumda belirli bir süre içinde meydana gelen ölüm sayısı : Aynı toplumun aynı süre içindeki (yıl ortası) nüfusu) 𝑥 𝑘 (1000)


ANNE ÖLÜM ORANI

Anne ölümü; bir kadının gebelik döneminde veya gebeliğin sonlanmasından sonraki 42 gün içerinde, gebelikle ilgili veya gebeliğin şiddetlendirdiği nedenlere bağlı ölümüdür. Anne ölüm oranı ise; Bir toplumda belli bir zaman zarfında gebelik sırasında, doğum esnasında ve doğumdan sonraki 42 gün içinde ölen kadın sayısının aynı toplumda aynı süredeki canlı doğum sayısına bölümüdür.

𝐴Ö𝑂 = (Belli bir zaman içinde bir toplumdaki anne ölümlerinin sayısı : Aynı zaman dilimine ait canlı doğum sayısı) 𝑥 100.000

Anne ölüm oranı kadın sağlığının ve obstetrik hizmetlerin göstergesidir.


BEBEK ÖLÜM HIZI

Belli bir zaman periyodunda bir toplumda canlı doğan ve 1 yaşını doldurmadan ( 0-364 gün) ölen bebeklerin sayısının aynı toplumda aynı süre zarfındaki canlı doğum sayısına bölümüdür.

𝐵Ö𝐻 = (Belli bir zaman içinde bir yaşını doldurmadan ölen bebek sayısı : Aynı zaman dilimine ait canlı doğum sayısı) 𝑥 1000


BEŞ YAŞ ALTI ÇOCUK ÖLÜM HIZI

Belirli bir bölgede bir yıl içinde beş yaşından daha küçük ölen çocuk sayısının o yıl olan canlı doğum sayısına bölünmesi ve k (1000) katsayısı ile çarpılması şeklinde hesaplanır. Ülkelerin sosyal ve ekonomik gelişim göstergesi olarak sıklıkla kullanılan ölçütlerin arasında yer almaktadır.

5 𝑦𝑎ş𝑎𝑙𝑡𝚤 ÇÖ𝐻 = (𝐵𝑖𝑟𝑦𝚤𝑙𝑖ç𝑖𝑛𝑑𝑒 5 𝑦𝑎ş 𝑎𝑙𝑡𝚤𝑛𝑑𝑎 (0−59 𝑎𝑦 29 𝑔ü𝑛) ö𝑙𝑒𝑛 ç𝑜𝑐𝑢𝑘 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 : 𝐴𝑦𝑛𝚤 𝑦𝚤𝑙𝑎 𝑎𝑖𝑡 𝑐𝑎𝑛𝑙𝚤 𝑑𝑜ğ𝑢𝑚 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤) 𝑥 1000


1.014 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Commenting has been turned off.
bottom of page