top of page

Sosyal Medya Kamu Etik İlkeleri Belirlendi

T.C. Kamu Görevlileri Etik Kurulunca etik ilkeler belirlenip tüm kamu görevlilerine tebliğ edildi.

Karar No : 2021/81 Günümüzde iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte sosyal medya, hayatin her alaninda, zaman ve mekân sinirlamasi olmadan, paylaşımın ve tartışmanin esas olduğu bir platform haline gelmiştir. Bireylerin düşüncelerini özgürce ifade edebilecekleri sosyal medya platformlarinda, etik dışı tutum ve davranişlardan kaçinmalari büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle; görevlerini yürütürken dürüstlük, tarafsizlik, sayginlik, güven, nezaket, çikar çatişmasindan kaçinma ve şeffaflik gibi etik ilkelere uymakla yükümlü olan kamu görevlisi, sosyal medyayi kullanirken, özel yaşami ve ifade özgürlüğü ile kamu görevinin gerektirdigi tarafsizlik ve güvenirlik arasinda. makul ve orantili bir denge kurarak Anayasa ve kanunlara bağli kalma bilinci ile en yüksek davraniş standartlarini sergilemekle yükümlüdür. 30/04/2021 tarih ve 31470 sayili Resmî Gazetede yayimlanan ve İnsan Haklari Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu koordinasyonunda uygulamaya konulan “İnsan Haklari Eylem Planı” çerçevesinde, kamu görevlileri için sosyal medya etik ilkelerinin Kurulumuzca belirlenmesi öngörülmüştür. Bu bağlamda, dijitalleşen özel ve kamusal yaşamda hizla ilerleyen sosyal medya kullaniminda, kamu hizmetlerinin tarafsizliğinin ve kamu yönetimine duyulan güvenin korunmasi amaciyla, kamu görevlisince gözetilmesi gereken etik ilkeleri aşağida belirlenmiştir. SOSYAL MEDYA ETİK İLKELERÍ Tarafsizlik Kamu görevlisi; (1) Kamu politikalari hakkinda kamuya açik yorumlar yaparken veya bunlar hakkindaki kamuoyu tartişmalarina katilirken yürüttüğü göreve ilişkin tarafsizliğini tehlikeye atan davranişlardan kaçınmalıdır. (2) Bireyler arasinda dil, irk, etnik köken, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, servet, medeni hà1, sağlik durumu, engellilik, yaş, kilik ve kiyafet ve benzeri nedenlerle ayrimcilik yapmamalidir. (3) Siyasi tarafsızlığını korumaya özen göstermeli, kamu hizmetinin tarafsızlığına şüphe düşürecek şekilde. herhangi bir siyasi parti veya girişimin lehine veya aleyhine kampanya yürütmemeli. yorum. paylașim ya da faaliyette bulunmamalıdır.


Kurum itibarini koruma

Kamu görevlisi;

(1) Görev yaptiği kurumun görev ve işleriyle ilgili bilgileri sosyal medya platformlarinda paylaşirken ilgili mevzuata uygun davranmalidir.

(2) Görev yaptiği kurumun itibarini ve güvenirligini zedeleyecek veya karalayacak nitelikteki paylaşimlardan kaçinmalidir.

(3) Kişisel sosyal medya hesaplarinda, uzmanlik alani çerçevesindeki görüşlerini, kurumun itibari üzerindeki olasi etkilerini dikkate alarak ve kanitlara dayali olarak ifade edebilir. Ancak sosyal medyada yer alan sözlü. yazili veya görsel içerikli paylaşimlarinin kişisel görüşü olduğunu belirtmeli, görevine, kurumuna veya kamu hizmetine atfedilmemesi hususlarinda dikkatli davranmalidir.


Çikar çatişmasindan kaçinma

(1) Kamu görevlisi, sosyal medyayi kullanirken. mevcut veya gelecekte olma ihtimali bulunan çikar, çikar çatişmasi ya da bu konuda algi oluşturabilecek durumlardan kaçinmalidir.


Kamu hizmetine ayrilan zamanda sosyal medya hullanimi

(1) Kamu görevlisi, kamu hizmetine ayrilan zamanda sosyal medya kullanimi konusunda dikkatli davranmali ve kamu hizmetini aksatmamalidir.


Paylaşilan bilginin içeriği

Kamu görevlisi;

(1) Sosyal medyada bilginin işlenmesi kapsaminda, bilginin doğruluğunu ve güncelliğini Kontrol etmeli ve bilgi kirliliğine yo1 açmamalidir.

(2) Sosyal medya kullanimlarinda şiddet veya cinsel içerikli ve benzeri rahatsiz edici gönderilerden kaçinmalidir.

(3) Paylaşimlarinda toplum yararini gözetmelidir.


İnsan haklarina saygi

Kamu görevlisi;

(1) Bireylerin yaşami, adi, şeref ve haysiyeti. özel veya aile yaşami, mesleki ve ekonomik değerleri bașta olmak üzere kişilik hakkina zarar verebilecek her türlü davraniş ve paylaşimdan kaçinmalidir.

(2) Ayrimciliğa yo1 açabilecek her türlü nefreti besleyen, savunan ve benzeri hoşgörüsüz ifadelerde bulunmamalidir.

(3) Bireylerin kişisel verilerini, veri sahibinin izni olmaksizin, kullanmamalidir.


Kurumsal sosyal medya hesabinin kullanimi

Kamu görevlisi, kurumsal sosyal medya hesabini kullanirken;

(1) Kurum adina yetkilendirilmiş olmalidlr.

(2) Din, Dil, irk. etnik köken, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, servet, medeni hàl, sağlik durumu ,engellilik ,yaş , kilik ve kiyafet ve benzeri nedenlere dayali olarak ayrimcilik yapmamali ve kullanicilari veya yorumlarini silmemeli yada engellememelidir.

(3) Şahsi menfaat, siyasi veya felsefi düşünce ve benzeri amaçla hareket etmemelidir.

(4) Nezaket ve Saygı kurallarına özen göstermelidir.

(5) Kurumsal saygınlığa zarar verecek ifadelerde bulunmamalı, gizliliği ve güvenliği tehlikeye atacak bilgi ve belge paylaşmamalıdır.


YÖNETİCİLERİN SORUMLULUĞU


Yönetici kamu görevlisi, sosyal medya hesabının etik ilkelere uygun olarak yönetilmesi amacıyla gerekli tedbirleri alır, denetim ve gözetim görevini özenle yürütür.

Halkın bilgilendirilmesi amacıyla, kurumsal iş, işlem ve süreçlere ait bilgilerin kuruma ait sosyal medya hesaplarında paylaşılmasını sağlar.


Kurulun orjinal karar metni aşağıdaki linkten PDF formatında indirilebilir.

88450,sosyalmedyaetikilkeleri-ilkekarari-2021-81pdf
.pdf
PDF dosyasını indir • 719KB

12 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page