top of page

TSM / İSM

Birinci basamakta görev yapan Aile hekimliği sisteminin dışında çalışan Toplum Sağlığı merkezleri ve il/ilçe sağlık müdürlüklerinde çalışan hekimler için bir el kitabı mahiyetinde başvurulacak/danışılacak bir sayfa hazırlamaya çalışıyoruz. Yeni bilgiler edindikçe sayfaya eklemeler yapılacaktır.

Sitemizdeki tüm sayfalarda yer alan Aile hekimliği evrakları, TSM evrakları ve tüm eğitim materyalleri dosya deposu sayfasında yer almaktadır.

Doktor ve Hasta

TSM HEKİMİ

* Aile hekimliği birimlerine geçici görevlendirme

* ÖBS Nöbetleri

* Verem Savaş Dispanseri görevi

* Aile hekimliği denetleme görevleri

* Filyasyon görevleri

* Çeşitli denetimler

* Başka kurumlara geçici görevlendirmeler

* KETEM Görevi

* Halk eğitimleri

....

AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİNE GEÇİCİ GÖREVLENDİRMELER;

* Görevlendirilen birimde aktif aile hekimi çalışıyor ve o hekimin yerine görevlendirme yapıldıysa öncelikle birimin hekimi ile iletişim kurulup ASM de kullanılan sistem, poliklinik odasının kullanılıp kullanılamayacağı konularında bilgi alınır. Eğer herşey kurulu ise geçici görev süresinde mevcuttaki kurulu sistem içerisinde hareket edilir. Eğer poliklinik odasında malzeme durumu müsait değilse Işık kaynağı, abeslang, steteskop gibi muayene ekipmanları ile reçete yazmak için kullanılacak bilgisayar kurumdan temin edilerek götürülür. Hangi sistemlerin kullanılacağını aşağıda yazacağız.

* Görevlendirilen birim boş birim ise muayene malzemeleri kurumdan temin edilir. Reçete/Aşı/İzlem gibi verileri girmek için laptop/Pc temin edilir. Geçici görevlendirildiğine dair resmi olur yazısını AHBS programlarına ileterek bu süreçte Ahbs kullanılabilir. AHBS Kullanmak şart değildir, MBYS/ HSYS web uygulaması ile de reçete/izlem/aşı girişi yapılabilmektedir. Laboratuvar hizmeti verilebilecek uygun ortam, malzeme ve personel varsa barkod yazıcı bilgisayara tanıtılır, il sağlık müdürlüğü bilgi işlemden destek alınarak melis şifresi temin edilip barkod ayarları yapılır.  Diğer Rapor (istirahat/sağlık ..) çıktıları için normal yazıcı temin edilir ve bilgisayara tanıtılır.

* TSM Hekimi geçici aile hekimliği yaparken şu sayfalara giriş yaparak kullanabilir.

- MBYS/HSYS

- E-NABIZ (Hasta geçmişini görüntülemek için)

- SGK DOKTOR (Raporlu ilaçları ve son 6 ayda kullanılan diğer ilaçları görmek için)

- SGK E-UYGULAMA (İstirahat raporu verilecek kişilere bu sayfadan istirahat raporu verilebilir)

- REÇETEM (Tüm reçeteler bu sayfadan yazılmakta ve e-reçete numarası bu sayfada görüntülenmektedir.)

Yukarıda bahsedilen sayfalara aşağıdaki buton ile ulaşabilirsiniz.

ÖBS GÖREV/NÖBETLERİ

* TSM Hekimi ÖBS Nöbetinde adli olay dışındaki ölümlerde defin belgesi düzenlemekle görevlidir.

* Kendisine görev süresi içerisinde ölüm olduğuna dair bilgilendirme yapıldığında kurum aracı ve yeterli personel ile ölmüş kişinin adresine doğru yola çıkar. 

* Ölüm sebebi adli bir olay ise veya şüphe varsa savcı haberdar edilir. Kolluk kuvvetlerinden olay yerinin güvenliği, kanıtların yok olmaması için önlem alması istenir.

* Adli olmayan ölüm ise aşağıda paylaşacağımız eğitim materyalinde anlatıldığı gibi ölüm nedeni ÖBS web uygulamasına girilir. Bu işlem eğer araçta ,internet, bilgisayar ve yazıcı varsa ilgili adreste, bunlar yoksa kurumda uygun bir odada yapılır.

* Evraktan 4 Nüsha çıktı alınır. 2 si cenaze yakınlarına, 1 i Nüfus müdürlüğüne, 1 i de kurum arşivine alınır.

bottom of page