top of page

Hekim Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Gerek teknolojik ilerlemeler, internetin her evde her bireyde olması, bilginin hızlı dağılımı gerekse de insanların artık daha fazla hukuk yardımı alması, haklarını araması neticesinde tazminat davaları ile çok daha fazla karşılaşıyoruz.

Hiçbir hekim kasıtlı olarak hastasına zarar vermez. Ama bazan tıptaki gelişmeleri takip etmekte gecikmeden, bazan unutmaya bağlı, bazan fiziksel yetersizliklerden, çoğu zamanda öngörülemeyen komplikasyonlardan hastalar zarar görebiliyorlar.

Hasta zarar gördüğünde tedaviyi yapan hekimden davacı olup tazminat talebinde bulunuyor. Davaların çok büyük bir çoğunluğu hekim lehine sonuçlansa da yüksek meblağlı tazminat cezası ödemek orunda kalan hekimler oluyor. İşte bu noktada tazminatların belli bir miktarına kadarını ZMSS dediğimiz, Tıbbi kötü uygulamalara ilişkin zorunlu sorumluluk sigortası devreye girip ödüyor. Hekimin yıllık olarak prim ödeyerek yaptırdığı bu sigorta, tazminat cezalarında, ödenmesi zor yüksek meblağlarda hekimi büyük yükten kurtarıyor.

Kamuda çalışan hekimlerin poliçe ücretinin yarısını devlet karşılıyor diğer yarısı hekim tarafından ödeniyor.

Bu sigorta adında da belirtildiği üzere tüm hekimlere zorunlu tutuldu. Yaptırılmadığı takdirde 5bin TL kadar cezası var.

En çok sorulan sorulardan birisi, ya olayın gerçekleştiği tarihte sigortam yoksa ne olacak sorusu. Bu konuda hukukçular ve sigorta şirketleri olayın olduğu tarihi değil davanın açıldığı tarihi baz alıyor. Yani dava açıldığı tarihte sigortanız varsa karşılaşacağınız tazminat durumunda sigortanız devreye girecektir.

Geçmiş poliçeleriniz ile mevcutta yürürlükteki poliçenizi e-devlet ekranından görüntüleyebiliyorsunuz. Görüntülemek için tıklayınız..


Birinci Basamak Net yazarları olarak bizlerde hekim arkadaşlarımıza bu konuda mutlaka sigorta yaptırmalarını, hem zor durumda kalmamaları hem de idari para cezası yememelerini öneriyoruz.

Umarız hiçbir hasta hiçbir şekilde zarar görmez, dolayısıyla da hekim arkadaşlarımızda zor durumda kalmazlar. Sağlıklı günler dileriz..


Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Resmi Gazete Tarihi: 21.07.2010

ResmiGazete No:27648

Yürürlük Tarihi: 30.07.2010

Son Değişiklik: RG, 16/4/2016-29686


Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page